Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/sgiso0/public_html/home/sgio0/templates/yoo_master/layouts/template.php on line 30
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/sgiso0/public_html/home/sgio0/components/com_chronoforms/chronoforms.php on line 21 Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/sgiso0/public_html/home/sgio0/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

BottleCONTENT stručni tim:

Ivan Smajlović

G-din Ivan Smajlović je predsednik i CTO (Chief Technical Officer) istraživanja i razvoja i ko-osnivač SG Isotech LLC. G-din Smajlović poseduje 9 godina radnog iskustva u industriji pića sa fokusom na kontrolu kvaliteta i ispitivanje autentičnosti vina, jakih pića, piva i voćnih sokova. G-din Smajlović je pronalazač EIM-IRMS® metodologije i drži nekoliko patenata u ovoj oblasti. G-din Smajlović je diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija.

G-din Smajlović je bio uključen u dvogodišnji EU tvining projekat pod nazivom “Izgradnja kapaciteta za regulaciju srpskog vinskog sektora”, kao član ekspertske grupe (laboratorije), a koji je bio dogovoren između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnika Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova i kooperacije, kao predstavnika Kraljevine Španije, koje je zastupalo regionalno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja vlade pokrajine La Rioja.

G-din Smajlović je licenciran i priznat od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije kao specijalizovani stručnjak za izotopska ispitivanja vina i alkoholnih pića sa mogućnošću da izdaje stručna mišljenja na temu izotopskih ispitivanja i autentičnosti vina i takođe se nalazi na nacionalnoj listi ocenjivača vina koja je deo srpske regulative.


 Prof. dr. Slobodan Jović

Prof. dr. Slobodan Jović je redovni profesor na katedri za tehnologije konzervisanja i vrenja, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Prof. dr. Slobodan Jović je kao autor i koautor objavio preko 160 naučnih radova, predsednik je republičke komisije za senzorno ocenjivanje vina sa geografskim poreklom i najistaknutiji ekspert na polju enologije u Republici Srbiji i regionu. Prof. dr. Slobodan Jović je godinama učestvovao kao istaknuti ekspert u radu stručnih komisija pri Inistitutu za standardizaciju Republike Srbije, kao predsednik radnih grupa pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i evaluator vezano za akreditaciju laboratorija za ispitivanje kvaliteta vina u Republici Srbiji. Utemeljivač je moderne vinske kulture kod nas i promoter je vina za preko sto društvenih ili individualnih proizvođača. Održao je više predavanja na temu širenja vinske kulture i proizvodnje vina u Aleksandrovcu, Zaječaru, Vršcu, Zemunu, Temerinu, Novom Sadu, Sremskim karlovcima, Negotinu...Oblasti interesovanja i naučnog istraživanja kojima se bavi su: uticaj načina primarne prerade grožđa i vinifikacije na hemijski sastav i senzorske karakteristike vina određenih sorti; uticaj primene različitih enoloških sredstava na hemijski sastav i senzorske karakteristike vina, uticaj primene različitih sojeva selekcionisanog vinskog kvasca na hemijski sastav i senzorske karakteristike vina različitih sorti, fenolna jedinjenja vina i njihov zdravstveni značaj, vinska kultura, slaganje vina i hrane.


Mirko Glavanović

G-din Mirko Glavanović je potpredsednik prodaje i marketinga i ko-osnivač SG Isotech LLC. G-din Glavanović ima preko 15 godina radnog iskustva u razvoju proizvoda, projektnom menadžementu i prodaji. G-din Glavanović poseduje diplomu BSEE sa Univerziteta u Arizoni, USA. 

 

 

 

 

 

 


 Predrag Đorđijevski 

G-din Predrag Djordjievski je BottleCONTENT softver developer. G-din Djordjievski ima preko 15 godina radnog iskustva u razvoju kompjuterskog softvera i projektnom menadzmentu. G-din Djordjievski je diplomirani inženjer Elektrotehnike, Univerziteta u Beogradu.       

 

 

 

 

 

 


Dragan Zgerđa    

G-din Dragan Zgerđa je advokat, pravni zastupnik i konsultant za bottleCONTENT. G-din Zgerđa ima preko 10 godina radnog iskustva u parničnim postupcima i privrednom pravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SG Isotech LLC i bottleCONTENT tim imaju saradnju sa prof. Jed P. Sparks i g-đom Kim L.Sparks sa Cornell Univerziteta, Ithaca, NY, USA, kao i sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

 

Ako želite da stupite u kontakt sa nekim od članova bottleCONTENT tima pišite nam na: info@bottlecontent.com


  SAZNAJTE VIŠE O...