ID Question
1 Koliko obično izdvajate novca za bocu vina?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
manje od 500 RSD2133.87%
500 RSD - 1000 RSD3353.23%
1000 RSD - 1500 RSD00.00%
1500 RSD - 2000 RSD00.00%
2000 RSD - 2500 RSD711.29%
2500 RSD - 3000 RSD00.00%
3000 RSD +11.61%
Total: 62
2 Na čemu zasnivate Vašu kupovinu?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
cena88.99%
preporuka1921.35%
izgled deklaracije11.12%
nagrade33.37%
region iz koga vino dolazi1719.10%
godina berbe22.25%
dostupne dodatne informacije o vinu2325.84%
brend1617.98%
Total: 89
3 Da li obraćate pažnju na sertifikate koji su na boci?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
da 7078.65%
ne1921.35%
Total: 89
4 Po Vašem mišljenju koliko je tržište falsifikovanih vina?
Question Type = DropDown
Option Count Percent Graph
0%56.41%
3%33.85%
5%67.69%
10%56.41%
15%67.69%
20%1519.23%
25%1519.23%
30%810.26%
> 30%1519.23%
Total: 78
5 Da li bi Vam značilo ukoliko biste imali mogućnost da dobijete dodatne informacije o proizvodu pre nego što izvršite kupovinu?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
da 8494.38%
ne55.62%
Total: 89
6 Da li biste skenirali sa Vašim mobilnim uređajem QR kod na flaši kako biste saznali da li je proizvod autentičan?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
da 6370.79%
ne2629.21%
Total: 89
7 Da li biste pre kupili flašu vina sa ili bez dodatnih informacija?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
sa dodatnim informacijama8292.13%
bez dodatnih informacija77.87%
Total: 89
8 Da li biste više cenili proizvođača vina koji Vam daje mogućnost da verifikujete autentičnost proizvoda?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
da 7786.52%
ne1213.48%
Total: 89
9 Da li biste platili više za flašu vina koja sadrži ovakve informacije?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
da 6471.91%
ne2528.09%
Total: 89
10 Koliko?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
0 RSD1516.85%
5 RSD - 20 RSD910.11%
20 RSD - 40 RSD1314.61%
40 RSD - 60 RSD2528.09%
60 RSD - 80 RSD1516.85%
80 RSD +1213.48%
Total: 89
11 Da li biste uzeli u razmatranje vino sa preporukom?
Question Type = Radio
Option Count Percent Graph
da 8292.13%
ne77.87%
Total: 89